دو کودتاچی از ازمیر به آنکارا آورده شدند

این دو کودتاچی به اداره امنیت آنکارا منتقل شده اند.

549925
دو کودتاچی از ازمیر به آنکارا آورده شدند

در چارچوب تحقیقات انجام شده در رابطه با ساختار دولت موازی گروه تروریستی فتح الله گولن (FETÖ/PDY)  دو کودتاچی که در ازمیر تسلیم شده بودند به آنکارا آورده شدند.

هواپیمای حامل این دو کودتاچی در فرودگاه اسن بوغای آنکارا بر زمین نشست.

پس از انجام مراحل قانونی در فرودگاه، این دو کودتاچی به اداره امنیت آنکارا انتقال داده شدند.خبرهای مرتبط