افزایش تخمین رشد اقتصاد ترکیه از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

پیش‌بینی رشد اقتصاد ترکیه که در ماه ژوئن 3.6 درصد برای سال 2023 اعلام شده بود، به 4.3 درصد افزایش یافت

2039443
افزایش تخمین رشد اقتصاد ترکیه از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) انتظار رشد خود را برای اقتصاد ترکیه از 3.6 درصد به 4.3 درصد افزایش داد.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه گزارش موقت چشم انداز اقتصادی سپتامبر را منتشر کرد.

پیش‌بینی رشد اقتصاد ترکیه که در ماه ژوئن 3.6 درصد برای سال 2023 اعلام شده بود، به 4.3 درصد افزایش یافت.

در گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، پیش‌بینی رشد اقتصاد ترکیه برای سال آینده از 3.7 درصد به 2.6 درصد کاهش یافت، در حالی که انتظار تورم برای سال 2023 از 44.8 درصد به 52.1 درصد افزایش یافت.

پیش‌بینی می‌شود که تورم در سال 2024 به 39.2 درصد کاهش یابد.

 خبرهای مرتبط