رکورد بالاترین آمار پرواز در تاریخ فرودگاه استانبول

فرودگاه استانبول روز 15 ژوئن با 1642 پرواز ورودی و خروجی دومین رکورد بالاترین آمار پرواز در تاریخ خود را شکست

2153726
رکورد بالاترین آمار پرواز در تاریخ فرودگاه استانبول

فرودگاه استانبول روز 15 ژوئن با 1642 پرواز ورودی و خروجی دومین رکورد بالاترین آمار پرواز در تاریخ خود را شکست.

بر اساس اطلاعات دریافتی، روز عرفه از فرودگاه استانبول 831 پرواز ورودی و 811 پرواز خروجی انجام شد.

فرودگاه استانبول با این تعداد پرواز، جایگاه خود را به‌عنوان پرترددترین فرودگاه اروپا حفظ کرد.خبرهای مرتبط