اقتصاد ترکیه در سه ماهه سوم سال‌جاری رشدی 7.4 درصدی قید کرد

اقتصاد ترکیه طی دوره سه ماهه جولای تا سپتامبر سال 2021 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7.4 درصد رشد داشته است

1740648
اقتصاد ترکیه در سه ماهه سوم سال‌جاری رشدی 7.4 درصدی قید کرد

بر اساس گزارش مرکز آمار ترکیه (TÜİK)، اقتصاد کشور طی دوره سه ماهه جولای تا سپتامبر سال 2021 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7.4 درصد رشد داشته است.

بر اساس این گزارش طی این دوره فعالیت‌ اقتصادی بخش‌های شغلی، اداری و خدمات پشتیبانی 25.4 درصد، بخش اطلاعات و ارتباطات 22.6 درصد، بخش خدمات 20.7 درصد، سایر خدمات 11.7 درصد، بخش صنعت 10 درصد، اداره عمومی، آموزش، بهداشت و خدمات رفاهی 8.3 درصد و بخش غیرمنقول نیز 4.7 درصد رشد داشته است.

از سوی دیگر بخش امور مالی و بیمه شاهد افت 19.9 درصدی، بخش ساخت و ساز 6.7 درصد و کشاورزی، جنگلداری و شیلات نیز شاهد کاهش 5.9 درصدی بوده اند.

سازمان آمار ترکیه در گزارش جدید خود آمار مربوط به رشد اقتصادی سه ماهه نخست و سه ماهه دوم کشور را نیز اصلاح کرده است.خبرهای مرتبط