اظهار امیداواری وزیر خزانه داری از افزایش تولیدات در سال 2020

برات آلبایراک وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه با اشاره به اینکه اولویتشان تولید مبتنی بر ارزش افزوده، استخدام و صادرات میباشد، گفت: انشاالله در سال 2020 این ارقام را به مرحله بالاتری ارتقاء خواهیم داد.

اظهار امیداواری وزیر خزانه داری از افزایش تولیدات در سال 2020

برات آلبایراک وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه با اشاره به اینکه اولویتشان تولید مبتنی بر ارزش افزوده، استخدام و صادرات میباشد، گفت: انشاالله در سال 2020 این ارقام را به مرحله بالاتری ارتقاء خواهیم داد.

آلبایراک با انتشار یک پیام توییتری داده های تولیدات صنعتی در سال 2019 را مورد ارزیابی قرار داد.

وزیر خزانه داری همچنین اعلام کرد که در عرصه تولیدات صنعتی گام به گام به شتاب مورد نظر دست خواهند.

آلبایراک در توضیح اینفوگرافی هایی که ضمیمه پیام خود منتشر کرده بود نوشت: داده های مربوط به شاخص تولیدات صنعتی در نوامبر 2019 و تحولات ایجاد شده در این بخش، شتاب مثبتی را ایجاد کرده است.

بر اساس داده های جای گرفته در اینفوگرافیک، شاخص تکنولوژی بالا با ماهانه 6.8 درصد، سالانه 17.8 درصد،  شاخص تولیدات صنعتی ماهانه 1.1 درصد، سالانه 5.3 درصد و شاخص کالاهای سرمایه نیز ماهانه 2.4 درصد و سالانه 7.5 درصد افزایش یافته است.خبرهای مرتبط