مصر خواهان برقرارى روابط تجارى با ترکیه شد

وزیر تجارت و صنعت مصر طی سخنانی اظهار داشت که سعی دارند در روابط خود با ترکیه سیاست و تجارت را از هم جدا کنند.

مصر خواهان برقرارى روابط تجارى با ترکیه شد

طارق قابیل، وزیر تجارت و صنعت مصر در مصاحبه با روزنامه شروق این کشور گفت: سعی داریم در روابط با ترکیه سیاست و تجارت را از هم جدا کنیم. اعمال محدودیت های تجاری بین دو کشور نه به نفع ترکیه و نه به نفع مصر است و قاهره نیز به دنبال ایجاد چنین محدودیت هایی نیست.

وزیر تجارت و صنعت مصر با اشاره به اینکه روابط تجاری میان دو کشور به نفع مصر است، تصریح کرد: صادرات مصر به ترکیه در سال 2017 با افزایش 30 درصدی به 1 میلیارد و 79 میلیون دلار رسید.

گفتنی است که پس از امضای توافقنامه تجارت آزاد میان ترکیه و مصر در سال 2005، حجم تجاری نیم میلیارد دلاری میان دو کشور افزایش یافته و در سال 2010 به 3.5 میلیارد دلار رسیده بود.خبرهای مرتبط