5 هزار تن طلای زیرزمینی ترکیه به ارزش 300 میلیارد دلار است

6 هزار و 500 تن ذخیره طلا وجود دارد، که محل 1500 تن آن مشخص است

2154232
5 هزار تن طلای زیرزمینی ترکیه به ارزش 300 میلیارد دلار است

5 هزار تن طلای زیرزمینی ترکیه به ارزش حدود 300 میلیارد دلار است.

محمد یلماز، رئیس انجمن معدنچیان ترکیه در نشستی که با گروهی از خبرنگاران در آنکارا برگزار کرد، ارزیابی هایی را در مورد بخش معدن ترکیه ارائه نمود.

محمد یلماز با تاکید بر اینکه طبق یک مطالعه مدل سازی انجام شده در ترکیه، 6 هزار و 500 تن ذخیره طلا وجود دارد، گفت: "ما می دانیم 1500 تن آن کجاست و حتی شروع به تولید آن کرده ایم و 5 تن مابقی در زیر زمین، به ارزش تقریباً حدود 300 میلیارد دلار است."

یلماز با بیان اینکه تقریبا 70 درصد از ذخایر بور جهان نیز در ترکیه است، گفت: اگر ترکیه بر را به 3 محصول نهایی تبدیل کند، می تواند بازیگر مهمی در سراسر جهان باشد."خبرهای مرتبط