سالگرد آغاز اعتراضات سراسری در ایران به حجاب اجباری

İran.jpg

از مرگ مهسا امینی طی بازداشت نیروهای امنیتی موسوم به گشت ارشاد و آغاز اعتراضات سراسری در ایران به حجاب اجباری بیش از یکسال می‌گذرد و طی این مدت حکومت این کشور رویکرد خود نسبت به پوشش اجباری مدنظر خود را تشدید کرده است.


برچسب ها: حجاب اجباری , اعتراضات سراسری در ایران , سالگرد مهسا امینی