نیروگاه برق آبی از یخ زدن رودخانه حتی در سرمای شدید جلوگیری می‌کند

نیروگاه برق آبی از یخ زدن رودخانه حتی در سرمای شدید جلوگیری می‌کند

1765778
نیروگاه برق آبی از یخ زدن رودخانه حتی در سرمای شدید جلوگیری می‌کند

 

رودخانه یئنی سئی در شرق روسیه حتی در دمای منفی 50 درجه به دلیل اثر حرارتی نیروگاه برق آبی واقع در نزدیکی یخ نمی‌زند. شهر کراسیونارسک  در زمان یخبندان شدید نیز در زیر بخار متراکم برآمده از رودخانه مدفون می‌شود.خبرهای مرتبط