Жер титирөө аймагынын баатырлары

Алар жер титирөөдөн кийин жабыркагандар менен бирге болушту.