Түркиянын экинчи космонавты тарыхый миссияга даяр

Түркиянын экинчи космонавты тарыхый миссияга даяр