Президент Р. Т. Эрдоган Чоң жыйырмалар саммитинде

Президент Р. Т. Эрдоган Чоң жыйырмалар саммитинде.