Грек жээк коопсуздук кайыгы түрк кемесине кол салды

Грек жээк коопсуздук кайыгы түрк кемесине кол салды.