Түркияга алгачкы жолу келген үй-бүлөнүн саякаты...

Түркиянын Анкара,Кападокия сыяктуу ар кайсы жерлерин, анын ичинде тарыхый жайларын кыдырган кыргызстандык үй-бүлөнүн мүчөлөрүнүн баяндоолору...