Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы дипломатиялык алаканын 30 жылдыгы

Түркия Республикасы менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөнүнө 30 жыл толду.