Музейлердин жылдыздары-18

"Музейлердин жылдыздары" аттуу программабызда бул ирет Шанлыурфанын археология музейин кыдырабыз.