Түркия Кара деңизде жаңы 135 миллиард кубометр жаратылыш газ тапты

Түркия Кара деңизде жаңы 135 миллиард кубометр жаратылыш газ тапты