Тунистиктер чындыгында "Мусулман агайындарга" каршы көтөрүлүшүүдөбү?

Тунистиктер чындыгында "Мусулман  агайындарга" каршы көтөрүлүшүүдөбү?