Израиль Палестинада журналисттерге кол салууну улантууда

Израиль Палестинада журнлисттерге кол салууну улантууда.