Түрксаттан чыккан телеканалдардын саны

Түрксат 5А жана 5В да болгон инвестициядан кийин улуттук байланыш спутниги Түрксат 6Аны жакынкы келечекте флотуна кошууга даярданып жаткан мекеменин жеткен өлкө саны 110го жетти.

2094834
Түрксаттан чыккан телеканалдардын саны

Түрксат спутниктери аркылуу берилген телеканалдардын саны 523кө жетти.

Жыл сайын флотун кеңейтүү менен дүйнөнүн алдыңкы спутник операторлорунун бири болгон Түрксат акыркы инвестициялары менен кызмат экспортун да арттыра алды.

Түрксат 5А жана 5В да болгон инвестициядан кийин улуттук байланыш спутниги Түрксат 6Аны жакынкы келечекте флотуна кошууга даярданып жаткан мекеменин жеткен өлкө саны 110го жетти.

Түрксат спутниктери телекөрсөтүү тармагында аймактык өлкөлөрдөн да талап алды. Чет элдик телеканалдар Түрксат менен дүйнөгө чыга баштады. Европаны, Жакынкы Чыгышты, Түндүк Африканы, Түштүк Африканы, Жер Ортолук деңизди жана Кара деңизди камтыган кеңири географияда кызмат кылган Түрксат спутниктеринен кызмат алган чет элдик каналдардын саны 3 жылда 83төн болжол менен 69 пайызга өсүп 140га жетти. Бул алкакта Түркиянын спутниктик кызмат экспорту да жогорку ылдамдыкта өстү.

Түрксат спутниктери аркылуу берилген телеканалдардын жалпы саны өткөн жылдын акырына карата 523кө жетти. Сөз болуп жаткан каналдардын бири 8К, бири 4К, 234ү HD форматында көрсөтөт.

Түрксат спутниктери кыска мөөнөттүү берүү (Спутник кабар чогултуу-SNG) кызматына байланыштуу 62 телеканалга да кызмат көрсөтөт.

Бул спутниктер аркылуу дүйнөгө тараган радиоканалдардын саны өткөн жылдын аягында 210го жетти. Түрксаттын 5 активдүү спутниги камтыган географияда орнотулган спутник терминалдарынын саны 6 миң 210го жетти.

Түрксат 3A, 4A, 4B, 5A жана 5B аттуу 5 байланыш спутниги менен 31, 42 жана 50 градус чыгыш орбиталарында ишин улантып жаткан фирма дүйнөдө 3,5 миллиард калкка жете алат.Тектеш кабарлар