19 - Май Ататүрктү эскерүү, жаштар жана спорт майрамы

19 -  Май Ататүрктү эскерүү, жаштар жана спорт майрамы  өлкөнүн бардык жеринде жана өкүлчүлүктөрдө  түрдүү иш  -  чаралар менен белгиленүүдө.

1829151
19 -  Май Ататүрктү эскерүү, жаштар жана спорт майрамы

Бүгүн Түркия Республикасынын негиздөөчүсү улуу жол башчы Мустафа Кемал Ататүрктүн Самсунга барып Улуттук күрөштү баштаган 1919 -  жыл 19 -  майдын 103 – жылы...

Бир өлкөнүн боштондугун улутта көргөн жана англис деңиз флоту якорь таштаган Стамбулдан курал жолдоштору менен Анадолуга барган Ататүрктүн 1919 – жылы 19 -  майда Самсунда жаккан шам 103 жылдан бери күйүп турат.

Ататүрктүн түрк жаштарына белек кылган бул маанилүү күн 1938 -  жылы 20 -  майдагы мыйзам менен бирге Жаштык жана спорт майрамы катары белгилене баштады.

19 -  Май Ататүрктү эскерүү, жаштар жана спорт майрамы  өлкөнүн бардык жеринде жана өкүлчүлүктөрдө  түрдүү иш  -  чаралар менен белгиленүүдө.Тектеш кабарлар