1, 2 миллион жылдык фосил

Фосил илимий мекемелердин күн тартибинен азыртадан кенен орун алды

260854
1, 2 миллион жылдык фосил

Түркиянын Денизли шаарында 2002 - жылы табылган фосил баш сөөгүнүн 1, 2 миллион жыл жашында экени, ар түрдүү тесттер менен такталды. Ташка фосил баш сөөгүнүн анатомиялык жана так жашынын аныкталышы менен Анадолудагы билинген алгачкы жана бир гана Таш доору кишиси экени билдирилди. Табылганда 500 миң жылдык экени ойлонулган 'Homo Erectus' фосилинин так жашынын белгиленүүсү максатында Франциянын Марсель университетиндеги лабораторияда палеомагнетизм жана космикалык радиация методдор колдонулду. Ушундайча 1 миллион 200 миң жашында экени аныкталган жана Дүйнөлүк билим чөйрөлөрүнүн көңүлүн бурган фосил баш сөөгү адамзаттык тарыхына жарык бере турган мүнөздө. Табылга «Европалыктардын атасынын Анатолия тектүү экени» боюнча көз караш илимий мекемелердин күн тартибинен азыртадан кенен орун талды.

 


Этикеткалар:

Тектеш кабарлар