Эвлия Челеби жана Саякатнаама

Түрк дүйнөсүнө арналган өмүрлөр-10

2150567
Эвлия Челеби жана Саякатнаама

Эвлия Челеби жана Саякатнаама

Урматтуу угармандар! Бүгүн биз кырк жылдан ашуун Осмон мамлекетин жана башка мамлекеттерди кыдырып, түрк маданият тарыхында башка үлгүсү жок чоң саякат баянын жазган жана бүгүнкү күндө мааниси артып бараткан бул чыгарма менен дээрлик айкалышкан Эвлия Челеби жана анын өмүрү тууралуу кеп салабыз.

Чыныгы аты так белгилүү болбосо да, чыгармада колдонгон аты менен белгилүү болгон Эвлия Челеби 1611-жылы 25-мартта Стамбулдун Ункапан деген жеринде туулган. Атасы сарай зергеринин башчысы Дервиш Мехмет Зилли эфенди. Апасы абхаз улутунан болгон жана Ахмет Iдин тушунда ак сарайга алынып келинип, атасы менен баш коштурулган. Анын ата-бабаларынын бири Явуз Өзбек Фатихтин байрактарлыгын аркалаган. Алар эки уул жана бир кыз болуп үч бир тууган. Көргөн түшүнөн илхам алып саякатка чыкканын айткан Эвлия Челеби Осмон доорунун болжол менен 45 жылдык күнүмдүк жашоосуна жарык чачкан 10 томдук «Саякатнаманы» чыгарды.

             Жаш кезинен ордодо билим алган Челеби өз доорунун эң мыкты аалымдары менен жолугуп, аларды угуп, билим алууларына катышууга мүмкүнчүлүк алган. Ал үнү сонун болгондуктан сарайда музыкадан сабак алган. Ал сарайда жүргөндө жашына карабай жетилгендиги менен белгилүү болгон. IV Мурат ачуусу келгенде аны жанына чакыртып алып, анын маегин тыңшаган.

Алгачкы сапарларын Стамбулга жасаса да, 1640-жылы атасынын уруксатысыз барган Бурса сапары менен башталып, андан кийин болжол менен 44-45 жыл бою өлкөнү, мындайча айтканда, анын ар бир сантиметрин кыдырган, көрүп, жазып, анан кайра жазып, том кылып жыйнаган. Ошентип Стамбулдан башталган жол Анадолу, Румелия, Кавказ, Жакынкы Чыгыш, Арабия жарым аралы, Чыгыш Европа, Кара деңиз жана Египет, Нил жээги, Судан жана Абиссиния боюнча уланды. Биз билген акыркы нерсе, ал Египетке болгон сапарында он жылдай калган. Дүйнөдөн кайткан күнү так билинбесе да 1684-жылы Стамбулда болгону маалым. Эвлия Челеби эч качан үйлөнгөн эмес. Чыгармачылыгындагы маалыматтардан анын атка жакшы мингени, мыкты найза ыргытканы, өтө шамдагай, активдүү адам болгондугу, ар ким менен тил табыша билген, көптөр менен азилдешкен, тамашакөй, өзү катышкан жыйындарда элди өзүнө тарта билген адам болгондугу байкалат.

Эвлия Челеби мамлекет ичинде көптөгөн тааныштары болсо да, өмүрүн саякатка арнап, маал-маалы менен кат алып келүү, айылдарды тартипке салуу, саякатка чыгуу үчүн салык чогултуу сыяктуу иштерди аткарган. Кээде ал элчилер топторуна кошулуу менен коопсуз жолго чыгуу мүмкүнчүлүгүн колдонду. Үй-бүлөсүнүн бай болгондугу анын узак сапарлары үчүн керектүү ресурстарды алууну жеңилдеткен, анткени саякатта аны кулдары, кызматчылары же достору коштоп жүрүшкөн. Кызматтары үчүн алган сыйлыктары, жортуулдарда бөлүшкөн олжолор, сатуудан түшкөн пайда да ага жаңы киреше алып келген. Кээ бир сапарларында өзү катышкан делегациялардан улам ашыкча чыгым болгон эмес. Досу Мелек Ахмед Паша Эвлия Челебинин саякаттарында маанилүү роль ойногон, Босния, Румели, Ван жана Диярбакыр облустарындагы губернаторлугунда аны жанынан чыгарган эмес жана аны менен кошо Анадолу менен Румелиде көптөгөн жерлерди кыдырган. Ушул себептен аны «Мелек Ахмед Паша» деп аташкан. Жарым кылымга жакын саякаттары аркылуу чоң билим жана тажрыйбага ээ болгон Эвлия Челеби жазуучу, акын, каллиграф, миниатюрист жана музыкант болгон. Ал бул жөндөмдөрүн ар кайсы жерлерде далилдеген. Барган жерлерден көргөн миниатюра  жана кооздолгон китептерге суктангандыгы тууралуу да эмгегинде маалыматтар бар. Кичи пейилдигинин, баары менен жакшы мамиледе болгонунан улам достору көбөйдү. Сапарларында коштоп жүргөн губернаторлор жана сердарлар менен жакшы мамиледе болгон. Бирок, алардын алсыз жактарын байкагандан кийин, аларды ачык айтуудан тартынган эмес.

Эвлия Челебинин эмгектеринде көбүнчө сөздүн кооздугу басымдуулук кылат. Анын стили анда-санда грамматикалык каталарга карабастан окурманды өзүнө тартат. Айтымында кездешкен жазма тилге дал келбеген кээ бир цифралар тиешелүү жергиликтүү элдин сүйлөө тилин билдирүү максатында болушу керек. Негизи Эвлия Челеби барган жерлеринде элдин тилине жана сүйлөө үлгүлөрүнө өзгөчө маани берет. Жөнөкөй жана чын ыкластуу сүйлөмү, сүйлөп жаткандай жазылган сүйлөмдөрү менен ар кимди өзүнө тартууну максат кылат. Кээ бир изилдөөчүлөр «Саякатнаманы» мемуар катары да көрүшкөн. Эвлия Челеби окуяларга көбүнчө мыскылдык мамиле менен карайт. Жолуктурган адамдарды туурагандан тартынбайт. Кээде ал айтып жаткан нерсесин ого бетер ачып берүү үчүн ойдон чыгарылган кабарды же окуяны ортого салат. Ал арада окурмандын көңүлүн буруу үчүн ойго келбеген жат окуяларды камтыганы да байкалат. Мисалы, пилдер өткөн айылда пил төрөп жаткан аялдар, билинбегенди айткан үңкүрлөр, айыккыс көйгөйлөрдүн чечүү жолдорун тапкан дарыгерлер ж.б.у.с. Анын стилине, көркөм сөзүнө өзгөчө нерселер көрк кошкон сыяктуу, ал мындай окуяларга кызыккан калың эл массасынын көңүлүн буруу менен чыгармачылыгына элдик мүнөз берүүнү максат кылган десек болот.

             10 томдук «Саякатнаама» китеби учурда Топкапы сарайынын музей китепканасында турат жана алгач Түрк тарых коому тарабынан 1928-жылы даярдалып басылып чыккан. 50 жылга жакын убакытта жазылган бул эмгек, башында айтып өткөндөй, камтылган уникалдуу маалыматтардан улам күндөн-күнгө баалуу болуп баратат.

                       Урматтуу угармандар, бүгүн биз сиздерге жашаган доорун эске алганда өзгөчө өмүр сүргөн Эвлия Челеби жана анын Саякатнаамасы тууралуу маалымат бердик.

Программаны даярдаган Назгүл Кадырова 

 

БУЛАКТАР:

1. https://islamansiklopedisi.org.tr/evliya-celebi

2. M. Cavid Baysun, “Notes on Evliya Çelebi”, a.e., XII (1955), s. 257-264

3. Р. Мантран, XVI-XVII. 21-кылымдагы Стамбулдагы күнүмдүк жашоо (которм. М. Али Кылычбай), Стамбул 1991, караңыз. Индекс.

4. R. Dankoff, An Evliya Çelebi Glossary. Саякатнамадагы адаттан тыш, диалектикалык жана чет өлкөлүк сөздөр, Гарвард 1991-ж.

 Тектеш кабарлар