აშშ დაუბრუნებს თუ არა თურქეთს F35-ებისთვის გადახდილ თანხას?

აშშ დაუბრუნებს თუ არა თურქეთს F35-ებისთვის გადახდილ თანხას?


საკვანძო სიტყვები: აშშ , თურქეთი