დაბომბვის შემდგომი პირველი კადრები

დაბომბვის შემდგომი პირველი კადრები 


საკვანძო სიტყვები: სირია , ოპერაცია