ბერლინში ლიბიის საკითხზე კონფერენცია გაიმართა

ბერლინში ლიბიის საკითხზე კონფერენცია გაიმართა


საკვანძო სიტყვები: კონფერენცია , ლიბია , ბერლინი