ბელგიაში შემწვარი გიგანტური ერბოკვერცხი

ფილიპინებში, ფიბრონილის კვერცხის სკანდალის მიუხედავად, უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში ტრადიციად ქცეული გიგანტური ერბო-კვერცხი შეიწვა ბელგიის ქალაქ მალმედიაში.


საკვანძო სიტყვები: ბელგია , ერბოკვერცხი