ასეთი იყო განვლილი 2016 წელი

თურქეთსა და მსოფლიოში 2016 წელში მომხდარი მნიშვნელოვანი მოვლენები 


საკვანძო სიტყვები: თურქეთი , მსოფლიო , 2016 წელი