როგორ იბრძვის სტამბულის უნივერსიტეტის ჯერაჰფაშას სამედიცინო ფაკულტეტის საავადმყოფო კოვიდ-19-ის წინააღმდეგ?

როგორ იბრძვის სტამბულის უნივერსიტეტის ჯერაჰფაშას სამედიცინო ფაკულტეტის საავადმყოფო კოვიდ-19-ის წინააღმდეგ?