86 წლის შემდეგ, აია-სოფია ღვთისმსახურებისთვის გაიხსნა


საკვანძო სიტყვები: ღვთისმსახურება , აია-სოფია