лүкчәк мүшүк

 

йеқинлашқиниңизда чоқум диққәт қилиң, чүнки мүкүнп турған бирси бар.

бу көрүнүшләрәнқәрәдә синға елинди.  бу лүкчәк мүшүкниң бирдин бир дүшмини әрләр вә итлар.