Pakistanda polisiýa mekdebine hüjüm guraldy

Pakistanyň günorta-günbataryndaky Belujistan welaýatynyň Kuetta şäheriniň golaýyndaky polisiýa mekdebine ýaragly 3 adamyň guran hüjüminde ilkinji kesgitlemelere görä polisiýa işgärligine dalaşgär 60 adam ýogaldy, aglabasynyň ýagdaýy agyr bolan 117 adam ýaralandy.


Etiketkalar: Kuetta , Belujistan , Pakistan