PKK-a agza üç terrorçy Türk howpsuzlyk güýçlerine boýun egdi

Ekstremist terror guramasy PKK-nyň düzüminden gaçan 3 terrorçy Türkiýäniň howpsuzlyk güýçlerine boýun egdi

1665378
PKK-a agza üç terrorçy Türk howpsuzlyk güýçlerine boýun egdi

Türkiýäniň Içeri işler ministrliginden berilen beýanata görä ministrligiň koordinasiýasy esasynda alynyp barylan işleriň netijesinde PKK-ly 3 terrorçy howpsuzlyk güýçlerine boýun egdi. 

Terrorçylaryň PKK-nyň düzümine 2013-nji we 2015-nji ýyllarda goşulandyklary, Siriýada we Yrakda iş alyp barandyklary anyklandy. 

Edilen tagallalaryň netijesinde şu ýyl howpsuzlyk güýçlerine boýun egen terrorçylaryň sany 89-a ýetdi. 

Beýleki tarapdan Içeri işler ministrligi Şyrnak welaýatynyň Merkezi etrabynyň Bestler Dereler sebitinde PKK/KJK-a agza 2 terrorçynyň täsirsiz ýagdaýa getirilendigini habar berdi. 

Eren-13 operasiýasynyň çägindäki operasiýalar sebitde dowam edýär. Degişli Habarlar