Türk we rus esgerleri 13-nji bilelikdäki gözegçilik işlerini amala aşyrdy

Türkiýäniň we Russiýanyň harbylary, Siriýanyň Ayn al-Arap sebitinde 13-nji bilelikdäki gözegçilik işlerini amala aşyrdylar

Türk we rus esgerleri 13-nji bilelikdäki gözegçilik işlerini amala aşyrdy

Milli Goranmak ministrliginden berilen beýanata görä, gury ýer gözegçilik işlerine her tarapdan 4 ulag,  jemi 8 gury ýer ulagy we uçarmansyz howa ulaglary bilen geçirilendigi mälim edildi.  

Türk we rus esgerleriň 7 km çuňlukda we 56 km uzynlygynda geçirilen gözegçilik işleriniň meýilleşdirilşi ýaly geçendigi habar berildi.Degişli Habarlar