Prezident Erdogan Italiýa Bardy

Italiýanyň Premýer-ministri Meloni sammite gelen liderleri ýeke-ýekeden garşylady.

2153186
Prezident Erdogan Italiýa Bardy
erdogan g7 italya.jpg
g7 erdogan lula da silva.jpg
g7 erdogan-kral guterres.jpg
g7 erdogan-kral abdullah.jpg
g7 erdogan-meloni.JPG

G-7-niň liderler sammitine gatnaşmak üçin Italiýanyň Brindisi şäherine giden Prezident R. T. Erdogan, howa menzilinde Daşary işler ministri Hakan Fidan we Türkiýäniň Italiýadaky ilçisi Ömer Güçük bilen birlikde beýleki ýolbaşçylar tarapyndan garşylandy.

Italiýanyň Premýer-ministri Meloni sammite gelen liderleri ýeke-ýekeden garşylady.

Prezident Erdogan garşylama dabarasyndan soň G-7-niň Afrika we Orta ýer deňizi emeli intellekt we energetika temaly oturluşygyna gatnaşdy.

Prezident Erdoganyň sammitiň çäginde özara duşuşyklar geçirmegine we agşam naharyna gatnaşmagyna garaşylýar.Degişli Habarlar