Eýranda Gum we Tozan Tupany Durmuş Şertlerini Agyrlaşdyrdy

Eýranyň günorta-gündogaryndaky Sistan-Bulujystan welaýatynda gum we tozan tupany sebäpli görüş aralygy azalan bolsa, kabir döwlet edaralarynda iş bes edildi.

2040173
Eýranda Gum we Tozan Tupany Durmuş Şertlerini Agyrlaşdyrdy

Eýranyň resmi habarlar gullugyna (İRNA) beýannama beren Sistan-Bulujystan welaýatynyň Adatdan daşary ýagdaýlar edarasynyň başlygy Mejid Muhibbiİ “Gum we tozan tupany sebäpli Sistan-Bulujystan welaýatynyň demirgazygynda ýerleşýän Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend we Nimruz şäherinde käbir döwlet edaralarynyň işi bes edildi” diýdi.

Sistan-Bulujystan welaýatynyň Meteorologiýa gullugynyň Müdiri Muhsin Haýdari bolsa howadaky tozanyn mukdarynyň artmagy sebäpli görüş aralygynyň Zabulda 800 metre, Zehekde 500 metre çenli aşaklandygyny aýtdy.

Eýranly resmi ýürek we dem alyş ýollary kesellileriniň başda durmagynda halka mejbur bolmadyk halatlarynda öýlerinden daşary çykmazlyklaryny maslahat berdi.Degişli Habarlar