Siriýanyň Tel Abýad etrabynda bombaly hüjüm guraldy

Hadysada 3 adam ýaralandy

1432987
Siriýanyň Tel Abýad etrabynda bombaly hüjüm guraldy

Siriýanyň demirgazygyda oppozisionerleriň gözegçiligi astyndaky Tel Abýad etrabynda, Siriýanyň Milli goşunyna degişli ulaga ýerleşdirilen bombanyň partlamagy netijesinde Siriýanyň Milli goşunyna degişli 3 esger ýaralandy. 

Parahatçylyk Çeşmesi operasiýasy bilen terrorçylardan saplanan Tel Abýad etrabynyň Suluk etrapçasynda, Siriýanyň Milli goşunyna degişli ulag partlady. 

Ulag gidip barýarka bolan partlamada Siriýanyň Milli goşunynyň 3 esgeri ýaralandy. 

Ýaralanan esgerler golaýdaky hassahanalarda bejergi astyna alyndy. 

Wakanyň bolan ýerinde derňew işlerini geçiren hopwsyzlyk güýçleri, aksiýanyň ekstremist terror guramasy ÝPG/PKK tarapyndan guralandygyny çak edýär. 


Etiketkalar: #PKK , #bomba , #ÝPG , #Tel Abýad

Degişli Habarlar