Emeli intellekt derman öndürdi

Derman, iňlis we ýapon derman firmalarynyň alyp baran işiniň netijesinde öndürildi

Emeli intellekt derman öndürdi

Bir dermanyn öndürilmegi üçin ortaça 5 ýyl gerek bolýan bolsa, emeli intellekt ony 1 ýyldan hem az wagtda amala aşyrdy.

“Owssesiw-kompulsiw näsazlyk” hassalary üçin öndürilen derman adamlarda synalyp görüler.

Dermanyn öndürliş tapgyrynda dogry melekulany tapmak üçin ençeme karar berilmelidigi, emeli intellektiň ony çalt we dogry ýerine ýetirýändigi habar berildi.

Alymlar bu işin derman senagatynda emeli intellektden peýdalanmak taýdan möhüm başlangyç emele getirjekdigini nytaýarlar.Degişli Habarlar