ایران مجوز برخی از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را لغو کرد

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران او را از تصمیم خود مبنی بر لغو مجوز چندین بازرس با تجربه این نهاد مطلع کرده است.

2038384
ایران مجوز برخی از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را لغو کرد

رافائل گروسی،‌ مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران مجوز چندین بازرس این نهاد که در چارچوب موافقتنامه پادمان‌های ان پی تی ماموریت انجام فعالیت‌های راستی آزمایی در ایران داشتند را لغو کرده است. 

گروسی،‌ اعلام کرد  که جمهوری اسلامی ایران او را از تصمیم خود مبنی بر لغو مجوز چندین بازرس با تجربه این نهاد مطلع کرده است.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که با این تصمیم، ایران عملاً حدود یک سوم از گروه بازرسان آژانس را نپذیرفته و به این ترتیب توان این نهاد بین‌المللی را برای بازرسی موثر و تایید صلح آمیز بودن برنامه اتمی‌اش به شدت محدود کرده است.

 گروسی با اشاره به اینکه این اقدام  بر برنامه ریزی و اجرای عادی فعالیت‌های راستی آزمایی آژانس در ایران تأثیر گذاشته و آشکارا با همکاری‌هایی که باید بین آژانس و ایران وجود داشته باشد در تضاد است، از مقامات ایرانی درخواست کرد که در اولین فرصت با او تعامل کرده و در تصمیم خود تجدید نظر کنند. 

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در واکنش به بیانیه رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اقدام جمهوری اسلامی ایران در لغو انتصاب چند بازرس با تجربه آژانس گفت:" متأسفانه سه کشور اروپایی و آمریکا به رغم تعامل مثبت، سازنده و مستمر جمهوری اسلامی با آژانس، با زیاده‌خواهی و با هدف تخریب فضای همکاری ایران و آژانس، از فضای شورای حکام برای مقاصد سیاسی خود سوءاستفاده کردند."

کنعانی تأکید کرد: اقدام اخیر ایران براساس حقوق حاکمیتی مصرح در ماده 9 موافقتنامه جامع پادمان بین ایران و آژانس  صورت گرفته است و جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد که کشورهای غربی از سیاست سوءاستفاده از سازمان‌های بین‌المللی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری کرده و اجازه دهند که این سازمان‌ها فعالیت‌های حرفه‌ای و بی‌طرفانه خود را به دور از فشارهای سیاسی انجام دهند. 

 

 خبرهای مرتبط