ایران: دسترسی فرزند یک مقام به سکوها مصداق فساد است

سخنگوی دولت: همانطور که مجوز حمل سلاح برای یک‌سری نهاد‌ها وجود دارد، برخی مقامات نیز اجازه دسترسی به پلتفرم‌های مسدودشده را دارند

1996195
ایران: دسترسی فرزند یک مقام به سکوها مصداق فساد است

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ایران اظهار داشت: همانطور که مجوز حمل سلاح برای یک‌سری نهاد‌ها وجود دارد، برخی مقامات نیز اجازه دسترسی به پلتفرم‌های مسدودشده را دارند.

او در پاسخ به انتقاد دانشجویان دانشگاه تهران مبنی بر حضور برخی فرزندان مقامات در پلتفرم‌ها نیز گفت: اگر فرزند یک مقام را دیدید که دسترسی به سکوها دارد، مصداق فساد است.

سخنگوی دولت ایران همچنین تصریح کرد: میلیون‌ها ایرانی در خارج هستند که باید برای آن‌ها اعلام موضع کنیم. مقامات رسمی باید بتوانند از طریق پلتفرم‌ها با آن‌ها صحبت و اظهارنظر رسمی کنند.خبرهای مرتبط