توسعه روابط تجاری ایران-امارات در دو سطح دولتی و بخش خصوصی

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر مشاور دولت امارات متحده عربی در تهران دیدار و گفتگو کردند

1993689
توسعه روابط تجاری ایران-امارات در دو سطح دولتی و بخش خصوصی

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و خلیفه شاهین المرر، وزیر مشاور دولت امارات متحده عربی در تهران دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش سایت وزارت امور خارجه ایران، امیرعبداللهیان در این دیدار گفت: روابط تجاری ایران-امارات در دو سطح دولتی و بخش خصوصی توسعه می‌یاید.

خلیفه شاهین المرر، وزیر مشاور دولت امارات متحده عربی نیز در این دیدار بر عزم کشورش برای توسعه مناسبات با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.خبرهای مرتبط