هشدار رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مورد زلزله

مهدی چمران: نوسازی بافت فرسوده پایتخت ضروری است. امیدواریم اتفاقی رخ ندهد اما همه زلزله‌ها هشدارهایی است که به تهران داده می شود

1943070
هشدار رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مورد زلزله

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران امروز 7 فوریه و دو روز پس از زلزله بزرگ ترکیه گفت: نوسازی بافت فرسوده پایتخت ضروری است. امیدواریم اتفاقی رخ ندهد اما همه زلزله‌ها هشدارهایی است که به تهران داده می شود.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی با بیان اینکه سال‌هاست هشدار زلزله داده می‌شود، افزود: در شهرها هنوز خطر زلزله را احساس نکردند و ایده‌های سوداگرانه هنوز می‌چربد و این موضوع سبب شده است که در نوسازی بافت فرسوده عقب باشیم.

وی همچنین بیان اشاره به اینکه اگر زلزله در بافت فرسوده رخ دهد خرابی‌های فراوانی به وجود خواهد آمد، گفت: باید در مقاوم سازی شهر و روستا بازنگری داشته باشیم.خبرهای مرتبط