توصیه سیدمحمد خاتمی به مسئولان ایران

رئیس‌جمهور اسبق ایران خطاب به مسئولان این کشور گفت: به مسئولان توصیه می‌کنم بجای برخورد ناروا با دانشجویان و استادان، پیش از آنکه دیر شود به سوی حکمرانی خوب حرکت کنند

1915445
توصیه سیدمحمد خاتمی به مسئولان ایران

سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران در آستانه روز دانشجو با انتشار پیامی خطاب به مسئولان این کشور گفت: به مسئولان توصیه می‌کنم بجای برخورد ناروا با دانشجویان و استادان، دست یاری به سوی آنان دراز کنند و با کمک آنان وجوه ناصواب حکمرانی را بدرستی بشناسند و پیش از آنکه دیر شود به سوی حکمرانی خوب حرکت کنند.

خاتمی با بیان اینکه جامعه با شعار زیبای زن، زندگی، آزادی حرکت خود را به سوی آینده بهتر نشان می‌دهد، اظهار کرد: با وجود درد و داغی که از خون‌های ریخته شده و آسیب‌هایی که مردم در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی به خصوص اخلاقی دیده و می‌بینند، بر دل داریم، جای خوشوقتی است که پس از انفعال تحمیل شده بر دانشگاه، اینک شاهد حضور و ابراز وجود دانشجویان در جریان‌های اخیر هستیم.

وی با اشاره به اینکه همدلی و هم سخنی بخش مهمی از استادان با دانشجویان باعث خوشوقتی است، ادامه داد: از سوی دیگر بازداشت گسترده دانشجویان و ایجاد محدودیت‌های آموزشی، صنفی و سیاسی برای آنان و اخراج و اعمال فشار بر استادان موجب تأسف فراوان است.خبرهای مرتبط