نویسنده و پژوهشگر شناخته شده زبان و ادبیات ترکی در بیمارستان بستری شد

دکتر حسین محمدزاده صدیق دارنده نشان دوستی جمهوری ازبکستان به دلیل تصحیح و انتشار آثار امیر علی شیر نوایی است

1838287
نویسنده و پژوهشگر شناخته شده زبان و ادبیات ترکی در بیمارستان بستری شد

دکتر حسین محمدزاده صدیق، شاعر و نویسنده ایرانی که بیشتر به دلیل پژوهشهایش در حوزه زبان و ادبیات تُرکی مشهور است، در بیمارستان شریعتی تهران بستری شد.

وی فعالیت خود را با هفته نامه «هنر و اجتماع» روزنامه مهد آزادی تبریز آغاز کرد و پس از آن در سالهای 1350 و 1360 شمسی با تاسیس نشریات دیگری چون یولداش، انقلاب یولوندا، یئنی یول، بولتن و هفته نامه سهند ویژه‌نامه روزنامه اطلاعات، آن را ادامه داد.

دکتر صدیق آثار فراوانی دارد که می‌توان به تصحیح و انتشار کلیات فارسی و ترکی ملامحمد فضولی، دیوان بابایرک قوشچی اوغلی، امیرعلی شیرنوایی، دیوان ابوالقاسم نباتی، دیوان عمادالدین نسیمی، دیوان غریبی تبریزی، قارامجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی و مجموعه شعر و مقالات متعدد اشاره کرد.

وی همچنین دارنده نشان دوستی جمهوری ازبکستان به دلیل تصحیح و انتشار آثار امیر علی شیر نوایی است.خبرهای مرتبط