8 دریانورد ایرانی در سواحل کویت دستگیر شدند

دریانوردان به قاچاق گازوئیل اعتراف کردند

1830229
8 دریانورد ایرانی در سواحل کویت دستگیر شدند

نیروهای گارد ساحلی کویت در آبهای سرزمینی این کشور یک کشتی حامل 240 گازوئیل توقیف و 8 دریانورد ایرانی را دستگیر کردند.

به گزارش روزنامه «القبس» کویت، دریانوردان ایرانی در بازجویی اقرار کرده‌اند برای فروش به یک کشور همسایه در خلیج، از کویت گازوئیل قاچاق خریده‌اند.

این دریانوردان ایرانی به دادستانی منتقل شدند.خبرهای مرتبط