ایران یک کشتی حامل سوخت قاچاق را در خلیج توقیف کرد

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از توقیف یک کشتی خارجی که حامل 550 هزار لیتر سوخت قاچاق بود توسط سپاه پاسداران در خلیج خبر داد

1828791
ایران یک کشتی حامل سوخت قاچاق را در خلیج توقیف کرد

ایران یک کشتی حامل سوخت قاچاق را در خلیج توقیف کرد.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از توقیف یک کشتی خارجی که حامل 550 هزار لیتر سوخت قاچاق بود توسط سپاه پاسداران در خلیج خبر داد.

قهرمانی گفت: 7 خدمه کشتی دستگیر شدند.

وی افزود: مشخص شد یک کشتی خارجی حامل هزاران لیتر سوخت غیرمجاز در حال سیر در خلیج است. نیروی دریایی به سرعت وارد عمل شد و کشتی حامل سوخت قاچاق را توقیف کرد.

مجتبی قهرمانی گفت: 550 هزار لیتر سوخت غیرمجاز به همراه کشتی توقیفی به بندر هرمزگان منتقل شد.

 خبرهای مرتبط