شهروندان ایرانی بیشتر از کدام رسانه اجتماعی و به چه شکلی استفاده می‌کنند؟

نگرش شهروندان ایرانی در خصوص استفاده از رسانه‌های اجتماعی

1704776
شهروندان ایرانی بیشتر از کدام رسانه اجتماعی و به چه شکلی استفاده می‌کنند؟

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در مرداد ماه 1400 یک نظرسنجی‌ پیرامون نگرش شهروندان بالای 18 سال درخصوص رسانه‌های اجتماعی به انجام رساند.

 بر اساس اطلاعات جای گرفته در سایت ایسپا، 38.2 درصد پاسخگویان این نظرسنجی در مراکز استان‌ها، 35.8 درصد در سایر شهرها و 26 درصد در روستاها سکونت داشته‌اند.

 78.8درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که این روزها استفاده از رسانه‌های اجتماعی لازم و ضرروی است، 13.4 درصد مخالف این امر هستند.

58  درصد بر این باورند که رسانه‌های اجتماعی باعث تقویت روابط اجتماعی شده‌اند، در مقابل 27.3 درصد مخالف این جمله هستند.

32.2  درصد از پاسخگویان با جمله دنیا بدون رسانه‌های اجتماعی، جای بهتری است، اعلام موافقت کرده‌اند و 57 درصد گفته‌اند که چنین چیزی درست نیست.

استفاده شهروندان از رسانه‌های اجتماعی مجازی به تفکیک خارجی و داخلی

براساس نتایج به دست آمده، 48.4 درصد مردم ایران از رسانه‌های اجتماعی خارجی مثل تلگرام، واتساپ و اینستاگرام استفاده می‌کنند. در مقابل 1.8 درصد فقط از رسانه‌های اجتماعی داخلی مثل سروش، روبیکا و... استفاده می کنند. 22.8 درصد هم از رسانه‌های اجتماعی داخلی و هم خارجی استفاده می‌کنند. 27 درصد پاسخگویان نیز کاربر هیچکدام از رسانه‌های اجتماعی داخلی یا خارجی نیستند.

 نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که گروه‌ سنی 18 تا 29 سال بیش از سایر گروه‌های سنی فقط از رسانه‌های اجتماعی خارجی استفاده می‌کنند. همچنین درصد افرادی که از هیچکدام از رسانه‌های اجتماعی (داخلی و خارجی) استفاده نمی‌کنند در بین سنین 50 سال و بالاتر (34 درصد) بیشتر از دیگر گروه های سنی است.

 میزان استفاده کاربران از رسانه‌های اجتماعی در روز، هفته و ماه

بر اساس خبر جای گرفته در سایت ایسپا، 44.8 درصد افراد در طول روز به طور مستمر از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. 40.6 درصد روزی یک یا چند بار، 9.2 درصد هفته‌ای یک یا چند بار و 2.3 درصد ماهی یک یا چند بار از واتساپ استفاده می‌کنند.

بعد از واتس‌اپ، اینستاگرام از رسانه‌های محبوب شهروندان به شمار می‌رود که 27.1 درصد در طول روز به صورت مستمر از آن استفاده می‌کنند. 39.3 درصد روزی یک یا چند بار، 12.4 درصد هفته‌ای یک یا چند بار و 2.7 درصد ماهی یک یا چند بار به آن سر می‌زنند.

 35.6  درصد کاربران رسانه‌های اجتماعی، اصلاً از تلگرام استفاده نمی‌کنند اما 12.9 درصد در طول روز به طور مستمر وارد تلگرام می‌شوند.

78  درصد کاربران رسانه‌های اجتماعی از روبیکا که یک رسانه‌ اجتماعی داخلی است، استفاده نمی‌کنند.

سروش یکی دیگر از رسانه‌های اجتماعی داخلی است که 88.1 درصد کاربران رسانه‌های اجتماعی از آن استفاده نمی‌کنند و فقط 0.8 درصد شهروندان در طول روز به طور مستمر به آن سر می‌زنند.

میزان کسب درآمد و خرید شهروندان از طریق رسانه‌های اجتماعی 

 نتایج تحقیق میزان کسب درآمد شهروندان از طریق رسانه‌های اجتماعی را 19.8 درصد کاربران (معادل 14.5 درصد کل نمونه) نشان می‌دهد.   

میزان خرید شهروندان از طریق رسانه‌های اجتماعی نیز 55 درصد اعلام شده است.

نگرانی کاربران از فاش شدن اطلاعات شخصی در رسانه‌های اجتماعی

 بر اساس نتایج نظرسنجی بعمل آمده، 44.8 درصد کسانی که از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، اصلاً نگران فاش شدن اطلاعات شخصی خود در رسانه‌های اجتماعی نیستند و تنها 14.8 درصد کاربران کاملاً نگران فاش شدن اطلاعات شخصی خود در رسانه‌های اجتماعی هستند.خبرهای مرتبط