میزان مشارکت مردم ایران در انتخابات 1400 چگونه بود؟

کدام استان بیشترین و کدام استان کمترین مشارکت را در انتخابات 1400 در ایران داشت؟

1661589
میزان مشارکت مردم ایران در انتخابات 1400 چگونه بود؟

بر اساس اعلام وزیر کشور ایران میزان مشارکت نهایی در انتخابات 48.8 درصد بوده و 28 میلیون و 933 هزار و 4 رای به صندوق ها انداخته شده است.

همچنین مطابق آماری که تاکنون اعلام شده خراسان جنوبی بیشترین مشارکت و مردم استان تهران کمترین مشارکت را در انتخابات داشته‌اند.

میزان مشارکت مردم تهران در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران 26 درصد اعلام شد.

شکراله حسن بیگی، رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت: از مجموع 9 میلیون و 815 هزار و 77 نفر از واجدین شرایط شرکت در انتخابات در استان تهران، 3 میلیون و 346 هزار و 580 رای اخذ شده که معادل مشارکت 34.38 درصد واجدین شرایط در استان تهران بوده و درصد مشارکت شهر تهران 26 درصد است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران»، وی افزود: در انتخابات ریاست جمهوری استان تهران 54 درصد مشارکت کنندگان را مردان و 46 درصد را زنان تشکیل دادند و 11.86 درصد آرای ماخوذه را آرای باطله تشکیل داده‌اند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان‌جنوبی نیز اعلام کرد که خراسان‌جنوبی رتبه اول مشارکت را در سطح کشور براساس تعرفه‌های مصرفی داشته است و نرخ مشارکت به بیش از 74 درصد رسیده است. وی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور منتخب نیز در خراسان‌جنوبی بیشترین رأی را آورده است.خبرهای مرتبط