صدور مجوز برای استفاده از "کوویران برکت"، واکسن ملی کرونا ویروس ایران

وزیر بهداشت ایران، اعلام کرد که مجوز استفاده فوری از "کوویران برکت" واکسن ملی کرونا ویروس، صادر شد

1657604
صدور مجوز برای استفاده از "کوویران برکت"، واکسن ملی کرونا ویروس ایران

سعید نمکی وزیر بهداشت ایران، اعلام کرد که مجوز استفاده فوری از "کوویران برکت" واکسن ملی کرونا ویروس، صادر شد.

نمکی طی سخنانی در مراسم افتتاحیه پروژه بهداشتی در شهر اراک واقع در استان مرکزی، در خصوص آخرین وضعیت در فعالیتهای واکسن ملی، اظهاراتی نمود.

وی با اعلام اینکه مجوز استفاده فوری از کوویران برکت صادر شده است، اظهار داشت  که مجوز دیگر واکسنها منجمله پاستور هفته آینده و راضی کووپارس و فخرا نیز به زودی صادر خواهد شد.

گفتنی است ایران روز 29 دسامبر برای اولین بار واکسن کوویران برکت را بر روی انسان آزمایش کرده و نتایج موفقیت آمیزی به دست آورده بود. طیبه مخابر، دختر محمد مخابر رئیس هیئت علمی، اولین داوطلب برای این واکسن بود.

اولین آزمایش دومین واکسن ملی ایران یعنی راضی کوپارس، بر روی انسانها، روز 28 فوریه اجام شده و در مرحله اول 133 تن برای این واکسن داوطلب شده بودند.خبرهای مرتبط