ظریفیان خبر رویترز را تکذیب کرد

رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی شورای عالی امنیت ملی ایران  خبر خبرگزاری رویترز مبنی بر کشته شدن 1500 نفر در اعتراضات را تکذیب کرد

1328892
ظریفیان خبر رویترز را تکذیب کرد

علیرضا ظریفیان رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی شورای عالی امنیت ملی ایران  خبر خبرگزاری رویترز مبنی بر کشته شدن 1500 نفر در اعتراضات را تکذیب کرد.

ظریفیان در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت: خبر خبرگزاری رویترز "جعلی" است. 

وی با ابراز اینکه گزارش رویترز "نه فقط از باب امنیتی و اطلاعاتی که از جنبه خبری هم فاقد ارزش و لطمه شدیدی به اعتبار از پیش مخدوش شده این خبرگزاری است." افزود در مورد کشته شدگان این اعتراضات پس از جمع بندی اطلاع رسانی خواهد شد.

خبرگزاری رویترزاعلام کرده بود که در جریان اعتراضات آبان ماه 1500 نفر، دست کم 17 نوجوان، حدود 400زن و همین طور تعدادی از نیروهای امنیتی و پلیس در میان کشته‌شدگان هستند.

 

 خبرهای مرتبط